ARCADIA

Arcadia som hänvisar till paradiset

“Född där allt Började”

Arcadia var en idyllisk plats som en slags Utopia, en Shangri-La, men inte skapad av människan.

Arcadia utvecklades naturligt, en oförstörd vildmark i Grekland, Den grekiska mytologin.

Den ursprungliga platsen för ”The Golden Age ”en ålder av fred” harmoni, stabilitet och välstånd.